Direct naar hoofdinhoud

Algemene informatie stichting

Voluit heten wij ‘Stichting Steun Partners en Projecten van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking’. Die lange naam wordt in het dagelijks gebruik ingekort tot STEUN-ZWO. Wij bestaan sinds 2015. De directe aanleiding voor onze oprichting was uit nood geboren: bestaande fondsen en projecten verbonden aan andere stichtingen dreigden door reorganisatie buiten de boot te vallen. Dat hebben wij gelukkig weten te voorkomen.

U kunt ons zien als een soort intermediair of matchmaker. Onze stichting bemiddelt tussen particulieren in Nederland enerzijds en partners & programma’s & projecten in het buitenland anderzijds. Indien u een donatie wilt doen die ten goede moet komen aan de zending, het werelddiaconaat, of de ontwikkelingssamenwerking; dan bent u bij ons aan het juiste adres. U kunt een keuze maken uit allerlei mogelijkheden in Europa, Azië, Afrika, en Latijns-Amerika. Andersom gebeurt het dat ons vanuit het buitenland een hulpvraag bereikt. Wij kunnen dan deze hulpvrager in contact brengen met een bijpassend fonds of project.

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Dat betekent dat niemand van ons een vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden ontvangt. Wij doen het graag en uit overtuiging. De meeste bestuursleden hebben ruime eigen ervaring op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en de uitvoering van projecten. Ook daardoor kunnen wij u beloven dat 100% van uw gift terechtkomt bij het fonds, programma, of project van uw keuze.