Direct naar hoofdinhoud

DONATIE

U wilt iets betekenen voor een ander door middel van een gift.

 ‘U’ kan iedereen zijn: een individuele burger, een stel, een gezin, een familie, een maatschap, een schoolklas, een bedrijfsvereniging, een vennootschap, een wijkorganisatie, een sportclub enzovoorts. Elke rechtspersoon kan een ander financieel begunstigen.

‘een ander’… kan vele gezichten hebben. Misschien weet u al een vastomlijnde bestemming waaraan uw donatie ten goede moet komen. Misschien is ‘een ander’ voor u op dit moment nog niet nader ingevuld. Wij kunnen u daarbij helpen. Steun-ZWO is verbonden met talrijke projecten, fondsen, en partners die actief die verschillende werelddelen. Elk van hen ontplooit allerlei waardevolle activiteiten die financiële ondersteuning verdienen.

‘een gift’ … kan op verschillende manieren gedaan worden. Dit kan bijvoorbeeld een eenmalige donatie zijn. U kunt ook kiezen voor een meerjarige donatie door een structurele of periodieke schenking. Een andere optie is begunstiging bij overlijden. Onder het kopje DONATIE in het menu worden de verschillende mogelijkheden nader belicht.

Zoals gezegd fungeert Steun-ZWO als intermediair tussen de begunstiger en diens doel. Wij kunnen u helpen bij het vinden van een bestemming voor uw gift. En wij dragen er zorg voor dat uw gift op de gewenste bestemming belandt. En wij zien erop toe dat uw gift welbesteed wordt. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op.