Direct naar hoofdinhoud

Nalatenschap

Donatie uit nalatenschapanbi

Donatie uit nalatenschap is een bijzondere keuze om iets voor de medemens te willen betekenen. Via het testament betuigt de overledene zijn of haar steun aan een goed doel middels (een deel van) de erfenis. Hiervoor bestaan meerdere vormen: u wijst een project of fonds als erfgenaam aan, u doet een legaat of u verleent vruchtgebruik.

Er worden tegenwoordig steeds meer goede doelen in het testament opgenomen. De belastingdienst is erg coulant als het gaat om goede doelen. Als de erflater de erfenis nalaat bij een erkend goed doel is er een volledige vrijstelling. Er is dus geen erfbelasting verschuldigd.

Hieronder worden de mogelijkheden geschetst. Voor meer informatie hierover kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

(Mede-)erfgenaam
U wijst in uw testament een met name genoemd project of fonds als (mede-)erfgenaam aan. Daarmee schenkt u dit specifieke project of fonds een deel van uw erfenis. De executeur (die de zaken na uw overlijden regelt) handelt eerst de financiële zaken inzake uw nalatenschap af. Na aflossing van eventuele schulden wordt het resterende bedrag verdeeld onder alle erfgenamen.

Legaat
U wilt een specifiek project of fonds begunstigen en kiest daarbij voor de vorm van ‘het legaat’. Dit lijkt veel op het benoemen van een erfgenaam – maar er zijn twee grote verschillen. Terwijl uw erfgenamen ieder een gelijk deel van de erfenis zullen krijgen; omvat het legaat een door u nauwkeurig omschreven geldbedrag of waardevolle goederen (bijvoorbeeld kunst, effecten, grondbezit, huis). Bovendien kan de ontvanger van een legaat niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schulden van uw nalatenschap (bij erfgenamen is dit een ander verhaal).

Vruchtgebruik
Het vruchtgebruik doet wel wat denken aan een uitgestelde nalatenschap. U begunstigt in uw testament een specifiek project of fonds met wereldse goederen (bijvoorbeeld geld, beleggingen, een huis) – onder het recht van vruchtgebruik. Door deze regeling wordt het goede doel weliswaar de wettelijke eigenaar, maar plukken uw nabestaanden voorlopig nog de vruchten van uw vermaakte bezittingen. Daarbij kunt u denken aan de mogelijkheid dat uw nabestaanden in het nagelaten huis blijven wonen en/of inkomsten uit geld of beleggingen ontvangen. De precieze invulling is afhankelijk van de door u vastgelegde regeling en periode. Na het verstrijken van de vastgelegde periode of bij overlijden van de nabestaanden, mag het door u begunstigde project of fonds volledig beschikken over uw nalatenschap.