Direct naar hoofdinhoud

Onderstandsfonds GPM

Het ondertandsfonds GPM kent een lange geschiedenis. Het is als Stichting Onderstandsfonds Geredja Protestan Maluku gestart met een kapitaal van honderdduizend gulden geschonken uit de opbrengst van de grote landelijke kerkelijke inzamelingsactie Kom over de Brug II.

Het geld kon worden belegd en uit de opbrengsten konden bedragen overgemaakt worden om de Molukse Protestantse Kerk te ondersteunen in de pensioen (onderstand) uitkeringen aan predikanten en weduwen van deze kerk die nog met de Nederlandse zending hadden samengewerkt.

Het kapitaaltje is in de afgelopen vijftig jaar behoorlijk aangegroeid en het doel werd het mee ondersteunen van de gepensioneerden van de Gereja Protestan Maluku te Ambon in zijn algemeenheid. Dat kan door aanvulling op de pensioenuitkeringen, het ophogen van kleine pensioentjes of het op andere wijze voorzien in de behoeften van deze gepensioneerden, hun weduwen/weduwnaars en/of wezen.

De gekozen bestuursstructuur met vertegenwoordigers op of vanwege de GPM en vanuit de zending van de voormalige Nederlandse Hervormde Kerk was steeds moeilijker te realiseren en stuitte recent ook op wijzigingen in voorschriften op het terrein van stichtingen, NBI regelgeving en UBO-voorschriften. Om deze reden werd de stichting in 2022 beëindigd en werd het fonds met dezelfde doelstelling – het welzijn en de pensioenen van gepensioneerde predikanten en hun nabestaanden – aan de zorg van onze stichting toevertrouwd.

Een adviescommissie bestaande uit leden van het Synodebestuur van de GPM en bestuursleden van der stichting ziet toe op de bestedingen.