Direct naar hoofdinhoud

Nieuw project indienen

Nieuwe projecten kunnen aangedragen worden door particulieren. Het te ondersteunen doel moet aansluiten op het werkterrein van zending, (wereld)diaconaat of ontwikkelingssamenwerking. Te denken valt aan gezondheidszorg, scholing en opleiding, beurzen, microkrediet, een kleine onderneming of iets dergelijks. Bij de goedkeuring van een project wordt als belangrijk uitgangspunt gehanteerd, dat het betreffende project gedragen wordt door lokale mensen.

Het is wenselijk dat als een project wordt aangedragen er ook een lijst van mogelijk donateurs wordt aangeleverd waaraan dan 2 keer per jaar een verzoek tot donatie wordt gedaan en informatie wordt gestuurd over de voortgang van het project. De projectindiener is in principe verantwoordelijk voor zijn/haar project, onderhoudt contacten en informeert het bestuur over de uitvoer en afronding ervan.

Heeft u een dergelijk project of wilt u het opstarten neemt u dan gerust contact met ons op.