Direct naar hoofdinhoud

Nr. 78 Patmos-Samos Fonds

Patmos-Samos Fonds; steun voor diaconaal werk van Grieks-Orthodoxe kerk

Ontstaan van het Patmos-Samos Fonds (PSF)

In 2018 maakte een groep reizigers van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest (PGO) een reis Patmos. Naast spirituele doelen was er ook aandacht voor de problematiek van vluchtelingen op de Griekse eilanden en de gevolgen van de economische crisis waarin Griekenland verkeerde.

Hieronder foto’s van een boor waar de vluchtelingen mee opgepikt worden.
GNR= National Republic Guard

Een boot waar vluchtelingen mee opgepikt worden. National Republic Guard

Via Kerk in Actie kregen we contact met de bisschop van Samos en Ikaria. De reizigers werden op Samos ontvangen door de hulpbisschop. Hij vertelde over het werk van de Grieks-Orthodoxe kerk op Samos onder de vluchtelingen. Er woonden 8000 vluchtelingen in en om een kamp dat plaats had voor 700 mensen.
De nood van de vluchtelingen kwam bij de nood van de bevolking van Samos ten gevolge van de economische crisis, nog versterkt na het uitbreken van corona-pandemie. De kerk op Samos geeft vooral ‘stille diaconale hulp’ aan vluchtelingen en leden van de eigen kerk, zoals geld voor een ticket naar het vaste land voor medische zorg of steun voor kinderen uit arme gezinnen die buiten het eiland naar school gaan.

De reizigers wilden dat diaconale werk graag ondersteunen. De contacten met het bisdom bleven en de Taakgroep Diaconaat en Zending van de PGO bemiddelde in het ontvangen en doorsturen van donaties.
De contacten met de Grieks-Orthodoxe Kerk op Samos worden onderhouden door de Patmos-Samos Groep (PSG).In 2019 en 2021 brachten leden van de PSG bezoeken aan Samos. Pavlos onderhoudt het contact met de hulpbisschop.

Leden Patmos-Samos Groep:

Werkwijze PSF
Via folders en diaconale collecten wordt geld ingezameld. Enkele grote giften maakten dat niet al het geld direct kon worden doorgestuurd. De bisschop wil voor ‘stille hulp’ niet te grote bedragen ontvangen. In de praktijk bedroeg de steun driemaal per jaar twee à drie duizend Euro. Omdat de giften niet direct konden worden doorgestuurd werd het Patmos-Samos Fonds (PSF) in het leven geroepen. Op verzoek van de Diaconie van de PGOegstgeest is het PSF per 1 februari 2022 ondergebracht bij de Stichting Steun-ZWO.
Op verzoek van de Patmos-Samos Groep zal twee- tot driemaal per jaar een bedrag naar het Bisdom Samos en Ikaria worden overgemaakt.
Op de website van Steun-ZWO zal regelmatig verslag worden gedaan van de contacten met de kerk op Samos en het diaconale werk dat daar wordt verzet.

 Vooruitzichten PSF / Reizen naar Patmos
De PSG organiseert inhoudelijke reizen naar Patmos en Samos voor groepen die belangstelling hebben voor het eiland waar het Bijbelboek Openbaring werd geschreven. De reizigers brengen dan ook een bezoek aan de kerk van Samos.
Aan de deelnemers wordt gevraagd om een bijdrage te geven voor het diaconale werk van de kerk op Samos. De donaties kunnen worden overgemaakt naar de bankrekening van Stichting Steun-ZWO onder vermelding Patmos-Samos Fonds.

Daarnaast blijft de PSGroep geld werven via flyers, collecten voor diaconale doelen, presentaties bij Sobere Maaltijden in de Veertigdagentijd. Waar en wanneer maar mogelijk willen we graag over de contacten met het bisdom Samos en Ikaria vertellen. Daarbij zullen we donateurs wijzen op de mogelijkheid om via Steun-ZWO aan het diaconale werk van de kerk op Samos bij te dragen.

Voor meer informatie over het Patmos-Samos Fonds of over de reizen naar Patmos kunt u contact opnemen met Aart Verburg, aartverburg@me.com

Onderkomens van de vluchtelingen Vluchtelingenkamp op Samos

Vluchtelingenkamp op Patmos en Samos.