Direct naar hoofdinhoud

Nr. 41 Presbyterian Joint Hospital

Project voor 2019: Materialen voor de kraam en kinderafdeling

Voor de periode 2018-2019 willen we weer uw steun vragen voor onderhoud van de kraam en kinderafdeling. De bedden waarop de bevallingen plaatsvinden zijn jaren oud en functioneren niet meer naar behoren en zijn al lang aan vervanging toe. Op de kinderafdeling blijven de Moeders altijd bij hun kinderen slapen en verzorgen het zieke kind. Ze slapen soms met kind in het bed, soms op de grond. De meeste kinderbedden, matrassen en lakens zijn sterk verouderd en aan vernieuwing toe. Ook muskietennetten zijn onontbeerlijk.
Graag uw hulp om bovenstaande te realiseren

Project voor 2018: Couveuse voor de verloskunde afdeling

Niet elke baby in de wereld krijgt een probleemloze start in het leven. Ook in Nigeria zijn er jaarlijks vele moeders die vroegtijdig bevallen met trieste gevolgen.
Vanuit het Presbyterian Joint Hospital heeft men aangegeven dat de komst van een couveuse op de Afdeling Verloskunde een belangrijk verschil zou kunnen maken.
Een couveuse met toebehoren betekent een grotere overlevingskans voor talrijke vroeggeboren baby’s.
Dat is het doel voor dit jaar.
Uw steun is hiervoor méér dan welkom.

We zijn op zoek gegaan naar een couveuse geschikt voor deze regio’s en kwamen uit bij onderstaand model welke nog in ontwikkeling is en mogelijk binnenkort op de markt komt.

The mom, couveuse welke hygiënisch en makkelijk te onderhouden is. http://www.momincubators.com/

U kunt uw gift overmaken op:

ABN-AMRO
Rekening IBAN NL21ABNA0466593074
t.n.v. Stichting Steun Partners en Projecten van ZWO,
Kerkweg 20-C,
3214VD Zuidland
Onder vermelding van: Project-41 PJHU

Project voor 2016- 2017: Aanschaf nieuwe apparatuur voor laboratorium van het ziekenhuis

Het Presbyterian Joint Hospital is een klein ziekenhuisje op het platteland in het zuid-oosten van Nigeria. Het ziekenhuis probeert de prijzen laag te houden om zo ook de allerarmsten goede medische zorg te kunnen bieden. Voor onderhoud en aanschaf van nieuwe apparatuur is vaak geen geld. Dit jaar hebben we een start gemaakt om het verouderde laboratorium van het ziekenhuis wat te moderniseren om zo meer bloedbepalingen nauwkeuriger te kunnen verrichten. Inmiddels zijn een aantal apparaten aangeschaft. Een autoclave, a digital electrophoresis machine, Hot air oven, hormon assey machine and a  spectrophotometer. Het ziekenhuis is er erg blij mee, de diagnostische mogelijkheden zijn zo fors uitgebreid wat de zorg voor patiënten verbeterd heeft.

Project ingediend door: oud-artsen Uburu
contactpersoon: Ninette ten Dam-van Loon
e-mail: secretariaat@steun-zwo.nl

Gerealiseerd project in 2015: Water voor Presbyterian Joint Hospital

In 2015 is men begonnen met de aanleg en uitbreiding van het waterleiding systeem van het ziekenhuis. Er is een grote overhead tank geplaatst van waaruit het water naar de verschillende afdelingen en polikliniek gebouw wordt geleid. Er is een nieuw borehole geslagen bij de oogkliniek zodat ook daar schoon stromend water aanwezig is. Deze verbetering van het waterleiding systeem was zeker noodzakelijk om epidemieën zoals Ebola het hoofd te kunnen bieden.

Overhead tankpjh-uburu-project-002pjh-uburu-project-003pjh-uburu-project-006

 

Gerealiseerd project 2015: Nieuwe autoclaaf voor het Presbyterian Joint Hospital

Ook is er een nieuwe autoclaaf aangeschaft van gedoneerde gelden. Hieronder ziet u afbeeldingen van de oude en nieuwe autoclaaf

autoclaafauto-001auto-002