Direct naar hoofdinhoud

Verslag Project Hans Langendam

Project ‘Strengthening teachers’ capacity on teaching STEM subjects and using teaching aids at Ratanak Kiri province, Cambodja’

 

Ban Lung (provincie Ratanak Kiri), dinsdag 30 januari 2018

 

Afgelopen zondag ben ik naar naar Banlung, de provinciehoofdstad van de provincie Ratanak Kiri, gereisd. Eerst met een CARE-auto naar Kratie en vervolgens met een andere CARE-auto naar Banlung. Het is een reis van zo’n 10 uur, met twee keer een half uur een eetpauze. Banlung ligt in het noordoosten van Cambodja en grenst aan de provincies Mondulkiri in het zuiden en Stung Treng in het westen. In het noorden grenst Ratanak Kiri aan Laos en in het oosten aan Viet Nam. Ratanakiri is een dunbevolkte provincie. Zeven grotere en enkele kleinere etnische groepen vormen ongeveer de helft van de inwoners van de provincie en wonen al sinds vele eeuwen in hooglanden. De inwoners in de laaglanden zijn de laatste paar eeuwen, en vooral de laatste twintig jaar, naar hier gemigreerd.

 

Vorige week dinsdag ben ik begonnen bij CARE, op het kantoor in Phnom Penh, ongeveer 15 minuten fietsen van ons appartement. Het kantoor beslaat de vierde verdieping in een 9 verdiepingen hoog kantoorgebouw aan de Norodom boulevard. Ik werk voor het eerst in mijn leven in een ‘kantoortuin’, een enorme kantoorruimte met hier en daar schotten op borsthoogte en heel veel bureau’s. Rond de kantoortuin zijn kleine en grotere vergaderruimten, toiletten en een keuken waar je koffie kunt halen of je lunch kunt nuttigen. De meeste mensen die er werken zijn Cambodjanen, CARE heeft een beleid om de expats te vervangen door Cambodjanen. De expats die er nog rondlopen zijn specialisten zoals ik die als consultant op een tijdelijk contract werken.

De temperatuur in de kantoortuin wordt met de airco op zo’n 18 0C gehouden. De eerste dag had ik een stijve nek van de kou want ik zat onder een van de airconditioners. De volgende dag heb ik gevraagd de airconditioner anders te richten. Het is wel prettig om op het kantoor te werken want ik kan hier enorm veel op een dag doen. De eerste week heb ik vooral besteed aan het maken van een gedetailleerd werkplan en een uitgewerkt voorstel voor de activiteiten die ik in Ratanak Kiri ga ondernemen en heb dat besproken met de programmamanager. En natuurlijk ook een hoop informatie verzameld over medewerkers, mijn directe discussiepartners, procedures, vertalingen van Engels naar Khmer, etc..

 

Links de kantoortuin van CARE in Phnom Penh en rechts in Banlung, Ratanak Kiri

 

Nu ben ik dus in Ratanak Kiri om mijn voorstel voor trainingen, schoolbezoeken en aanschaf van materialen voor de scholen te bespreken met de CARE-staf hier want CARE heeft naast Phnom Penh ook in Banlung en in Sen Monorom, de provinciehoofdstad van Mondul Kiri, nog een kantoor. Ook met met de directie van

het provinciaal Onderwijskantoor en met een vetegenwoordiging van een school heb ik vergaderingen. Ik hoop aan het eind van de week naar Phnom Penh terug te gaan met een definitief plan en hopelijk ook data voor de trainingen en de schoolbezoeken. Dan kan ik verder in februari de trainingsmaterialen ontwikkelen. Inmiddels heb ik al wel twee readers nagenoeg klaar. Deze readers wil ik in de eerste training gebruiken, ze zijn bedoeld als achtergrondinformatie. Deze training is gericht op het enerzijds verhogen van de kennis over drie onderwerpen die van belang zijn in de 21e eeuw:

  • Electricity in Cambodia, in een hoog tempo wordt Cambodja aangesloten op het electriciteitsnet.
  • Environmental Science Education, is ook in Cambodja een belangrijk onderwerp, Cambodja heeft op 6 februari 2017 het Parijse Klimaatakkoord gerattificeerd en op 8 maart 2017 is het van kracht geworden.
  • Food and nutrition, digestion and metabolism is van belang voor een gezond leven. Werd voorheen bijna uitsluitend voedsel, gekocht op de markt, vers bereid en gegeten, ook in Cambodja worden meer en meer industrieel geproduceerde voedingsmiddelen en dranken gebruikt en ook Westers georiënteerd fast food.

Links mijn werkkamer in Banlung, rechts met collega’s in de CARE-wagen

 

Anderzijds worden in deze eerste training kindgerichte en interactieve methodes gebruikt in de vorm van het stellen en formuleren van vragen, het maken van opdrachten, het doen van spelletjes en simulaties. Ook gaan we gebruik maken van internet door video’s van Youtube en websites te gebruiken. De scholen hebben namelijk een paar computers en 30 tablets gekregen en die willen we ook erbij betrekken. Daarnaast wil ik ook het gebruik van de smartphone (die iedereen heeft) stimuleren, want de meeste informatie en video kun je ook op je smartphone vinden.

De tweede en derde training gaan over het doen van experimenten met en door leerlingen. Die ga ik de komende maand invullen.

 

Phnom Penh, maandag 12 februari 2018

 

De vergaderingen in Banlung hebben een voorlopig werkschema opgeleverd. Daarbij moesten we rekening houden met de examens van de lower secondary school die in de tweede helft van maart zijn. Verder heeft de directeur van het provinciaal onderwijskanoor geëist dat de directeuren van de 11 betrokken scholen zich kunnen uitspreken (in een vergadering) over de data van de workshops. Inmiddels zijn die directeuren bij elkaar geweest en hebben aangegeven geen workshops op feestdagen te willen en het liefst in weekends zodat lesuitval zo veel mogelijk wordt tegengegaan.

In de vergadering op één van de scholen hebben we met de schooldirecteur en 5 scienceleraren gesproken. Zij hebben onder andere voorstellen voor experimenten gedaan. Sommige experimenten kunnen we in de training opnemen. Andere waarschijnlijk niet, er is een voorkeur voor chemcaliën die branden of ontploffen, zoals natrium, kalium en fosfor. Ik ben er niet zo voor, want de opslag in een deels houten schoolgebouw lijkt me niet erg veilig. We hebben ook nog een biologieles bezocht en de ongeveer 50 leerlingen vragen gesteld over wat zij graag willen. Zij willen vooral graag zelf experimenten doen. Toen ik vroeg of ze met de microscoop hadden gewerkt gaf één leerling een antwoord, hij had door een microscoop in het ziekenhuis gekeken. De school heeft namelijk van CARE een paar microscopen gekregen die op een computer kunnen worden aangesloten. Maar kennelijk staat dat allemaal nog in de kast die erbij geleverd was. Daar moeten we in de training iets mee doen.

Overigens zijn er elf doelscholen, verspreid over provincie, waarmee CARE werkt in het project Know&Grow. De leraren van deze scholen ga ik dus trainen. Acht van de elf scholen hebben voornamelijk leerlingen uit de etnische groepen.

 

Ik heb met CARE afspraken gemaakt over het STEUN-ZWO-fonds (vroeger Stichting ABCD). Ik heb bij elkaar nog US$ 4.405,54 op de bank staan (inclusief de donaties van 2017). We hebben afgesproken dat ik in overleg met CARE zelf het geld ga besteden voor zover nodig en voor zover CARE zelf geen fondsen heeft. Op die manier kan al het geld worden besteed voor het doel dat we hebben gesteld: Met trainingen en materialen willen we de komende tijd opnieuw leraren biologie, scheikunde, natuurkunde en aardwetenschap helpen om hun onderwijs te verbeteren. (Zie ook de website https://www.steun-zwo.nl) Natuurlijk moet alles adequaat financieel worden verantwoord, daar volg ik dan de CARE-procedure voor. CARE controleert dus ook mijn bestedingen op deze wijze. De (procurement) procedure ziet er als volgt uit. Eerst moet ik een gemotiveeerd verzoek doen voor een besteding, dat verzoek moet door de manager  worden goedgekeurd. Daarna volgt een prijsopgave op schrift van drie leveranciers. Vervolgens wordt een keuze gemaakt en een order geschreven die ook weer moet worden goedgekeurd door de manager. De order gaat naar de leverancier die de order getekend moet terugsturen. Daarna volgt de levering met een getekende factuur en bij aflevering moet er een formulier worden getekend door de afnemer en de leverancier dat de levering in orde is bevonden. Aan het eind van het project dragen we alles officiëel over aan de provincie. Waarschijnlijk gaan we het geld besteden aan laboratoriumuitrustingen voor de 11 doelscholen, aan atlassen en andere hulpmiddelen voor het onderwijs en aan vertalingen van trainingmaterialen.

 

Inmiddels zijn alle drie de readers klaar. De derde reader over milieu heb ik niet zelf geschreven, er is een goed boekje uitgegeven door twee mensen uit India. Daar heb ik passages uit ‘geknipt en geplakt’ en er zelf nog een slot bij geschreven over overeenkomsten en akkoorden op wereldschaal, waaronder ook het Parijse climaatakkoord. De andere twee readers zijn/worden nog op inhoud gescreend (Electricity door Jan Willem en Food and Nutrition door Harrie Koolen, Wim Weijers en Peter van den Munckhof) en een native speaker Engels (Brian Webster) screent mijn D’English (ofwel Dutch English). Nu ben ik bezig het programma, de handout en een pre-test voor de eerste training te schrijven. Met de pre-test probeer ik de kennissituatie van de deelnemers aan het begin van de de training te toetsen. Aan het eind van alle trainingen neem ik dan nog een post-test af.

 

Phnom Penh, dinsdag 27 februari 2018

 

Vandaag zijn 132 schoolatlassen afgeleverd bij CARE. Ik betaal die uit het STEUN-ZWO-fonds, ze kosten $ 3.50 per stuk en ik kreeg de handleidingen voor de leraren er gratis bij. Iedere school krijgt 12 atlassen zodat in de klas in groepen kan worden gewerkt met voor iedere groep een atlas. We gebruiken de schoolatlas ook in de training.

Vandaag hebben we een moeilijke beslissing genomen om de eerste training, die gepland stond op 9, 10 en 11 maart, uit te stellen want de vertalingen van de readers en andere trainingsmaterialen komen waarschijnlijk niet op tijd klaar, waardoor de kwaliteit van de vertalingen niet meer kan worden gecontroleerd. De eerste training staat nu gepland op 2 – 4 april.

 

Banlung, donderdag 5 april 2018

 

Ik zit al weer anderhalve week in de provincie Ratanak Kiri. Vlak voor ik vertrok uit Phnom Penh viel in het CARE-kantoor tot twee maal toe de stroom uit voor een lange tijd, enkele uren. Met een lap top is dat nog geen ramp totdat je batterij leeg is. Maar het ergste was dat de lift in het 9 verdiepingen hoge gebouw tot stilstand kwam en de mensen in de lift begonnen te schreeuwen en kloppen. Die zitten in het stikkedonker en dat gebeurde dus twee keer. Met een sleutel kunnen ze de liftdeuren openen waarop de mensen eruit kunnen kruipen (omdat de lift vaak tussen twee verdiepingen in zit), maar voor de man met de sleutel kwam waren we al een half uur verder. Dus medewerkers hebben toen viltstiften tussen de deuren gewrongen zodat er een streepje licht in de lift kon komen. Ik heb de lift niet meer gebruikt!

 

Vorige week ben ik hier gekomen om mijn eerste workshop voor te bereiden en de afgelopen drie dagen heb ik de workshop gegeven.

De voorbereidingen waren nogal uitgebreid voor deze eerste workshop. Eerst alle documenten in het Engels geschreven: De Pre-test, Het programma, de Handout met alle opdrachten en korte teksten ter introductie, de drie readers ‘Electriciteit in Cambodja’, ‘Science Milieu Onderwijs’ en ‘Voedsel en Voeding’, acht Powerpointpresentaties, draaiboek en nog enkele andere hulpdocumenten. Ze zijn allemaal vertaald in het Khmer (behalve het draaiboek) door een externe vertaler. Voor een laatste controle op tekst en lay-out ga ik dan met een Cambodjaanse CARE-medewerker door alle teksten. Vervolgens komt dan het kopieëren, waar je goed moet opletten dat het gebeurt overeenkomstig de afspraken.

Daarna volgt aanschaf van materialen en moest de trainingsruimte in orde worden gebracht. We verwachtten 42 deelnemers en we verdeelden de deelnemers in 10 groepen zodat we 10 tafels nodig hadden. Dat kan alleen in een grote zaal van een restaurant. Met de twee mensen van CARE die meetrainen, een medewerker die mijn Engels vertaalt (maar geen vertaler van beroep) en een ict-medewerker, heb ik alle documenten in detail doorgenomen en de taken afgestemd.

 

Ik heb de workshop zo opgezet dat iedere dag een verschillend inhoudelijk thema heeft en in iedere sessie (5 – 6 sessies per dag) een verschillende ‘teaching aid’ ofwel onderwijshulpmiddel (in rood) aan de orde komt. Zie hier het programma:

 

Day 1 Environmental Science Education

7.30 Opening and warming up

8.00 Introduction: objectives and program

8.15 Test

9.15 Session 1.1 Environment and Education / Learning styles

10.15 – 10.30 Break

10.30 Session 1.2 The Earth / MoEYS (Ministry of Education) website

11.30 Lunch

14.00 Warming up

14.05 Session 1.3 Biosphere and Natural resources / School Atlas of Cambodia

and VSO Experiment Support Book

15.00 – 15.15 Break

15.15 Session 1.4 Hazards to Human Activity and Pollution / Games

16.00 Session 1.5 Garbage and global agreements / Website Climate Change

Department

16.45 Instruction assignment Food and energy for Day 2

17.00 Closure

Day 2 Electricity in Cambodia

7.30 Warming up, revise what we learned Day 1 and program of today

8.00 Session 2.1 Electricity, current and potential difference / YouTube

9.00 Session 2.2 Resistance, resistivity and electricity in the human body / Paper

practicals

10.00 – 10.15 Break

10.15 Session 2.3 Magnetism and electromagnetism / Videos and paper practicals

11.30 Lunch

14.00 Warming up

14.15 Session 2.4 Electric power and electric energy / Asking questions

15.15 -15.30 Break

15.30 Session 2.5 Electricity generation and power plants / Formulating questions

16.15 Session 2.6 Electric power transmission and distribution and Electricity can

be dangerous / Finding videos

17.00 Closure

Day 3 Food and Nutrition, digestion and metabolism

7.30 Warming up, revise what we learned Day 1and Day 2 and program of today

8.00 Session 3.1 The science of nutrition and the three main nutrients / Creative

game

9.00 Session 3.2 The other nutrients / Small boards (small white boards, every student has to give an answer on a question

10.00 – 10.15 Break

10.15 Session 3.3 Other substances in nutrition and Enzymes and hormones /

Working in groups and creating an exercise/assignment for

students

11.30 Lunch

14.00 Warming up

14.05 Session 3.4 Digestion and metabolism/ Lesson plan and Human torso

15.00 – 15.15 Break

15.15 Session 3.5 Energy, energy requirements and energy intake / Individual

assignment

16.00 Session 3.6 Food and beverages, nutritional intake / Nutrition education

16.45 Evaluation

17.00 Closure

 

De eerste dag ontstond er een vertraging waardoor we het programma van die dag moesten aanpassen. CARE besloot een officiële opening te doen met de directeur van het Provinciaal onderwijsbureau en de manager van het Know&Grow project waar mijn project deel van uitmaakt. Dus voor het volkslied, drie toespraken (inclusief de mijne) en een half uur later beginnen hebben we het  Dag-1-programma ingekort met bijna 2 uur.

 

Het programma zat goed in elkaar, er werd goed gebruik gemaakt van de tablets (een aantal scholen hebben tablets uit het project ontvangen) en smartphones en de meeste opdrachten werden goed ontvangen. Toch was ik niet geheel tevreden na afloop. De groep was erg groot, vooraf had ik gerekend op niet meer dan 30 deelnemers, maar dat bleken er dus 40 te worden. Zo’n grote groep is moeilijker in het gareel te houden. Mensen liepen weg om te telefoneren, enkele groepen deden niet alle opdrachten op een goede manier, enkele mensen verzuimden een dag of een dagdeel of kwamen erg laat zonder dat vooraf te melden. Enkele mensen kwamen ook duidelijk om het Per Diem (geldbedrag dat ze na afloop ontvangen) op te strijken en niet op de eerste plaats voor de training, dat hebben we wel besproken.

Ik denk dat zo’n 5-6 deelnemers echt voor het geld kwamen en dat gaf me een slecht gevoel. Maar gelukkig er waren ook zeer actieve deelnemers die met vragen en verzoeken kwamen!

Workshop 1: De officiële opening met de programma manager, de directeur van het

Provinciaal Onderwijskantoor en ik. Rechts één van de vele presentaties van een

 inhoudelijk gedeelte (hier over elektriciteit en Periodiek Systeem)

 

De workshopruimte met 10 tafels

 

De mondelinge vertaling was moeizaam. Ik heb daarom besloten om de inhoudelijk thema’s in te leiden met een Powerpointpresentatie. De dia’s heb ik op papier, in het Khmer, uitgereikt aan de deelnemers. Zo heb ik 8 Powerpointpresentaties gemaakt, die zeer werden gewaardeerd.

Ik had gekozen voor drie inhoudelijke onderwerpen die belangrijk zijn in de 21e eeuw voor alle deelnemers van de vier vakken aardwetenschappen, biologie, natuurkunde en scheikunde. Daar hoorde ik kritiek op want sommige leraren zeiden bijvoorbeeld waarom moet ik electriciteit doen terwijl ik een biologiedocent ben? Inderdaad lag electriciteit wat minder voor de hand voor alle vakdocenten; de andere twee onderwerpen milieu en voeding waren dat zeker wel. Maar iedereen krijgt ook te maken met electriciteit. Nu hebben de meeste scholen (en dorpen) nog geen electriciteit, maar het elektriciteitsnet wordt snel uitgebreid hier. Ik heb de evaluatieresultaten nog niet berekend, maar het is een goed punt om te vermelden. Overigens geven nagenoeg alle leraren twee vakken en sommige zelfs drie.

 

Workshop 1: Onderwijshulpmiddelen; links de kleine white boards waarop alle leerlingen in de

klas de antwoorden op vragen van de leraar moeten schrijven en rechts het gebruik van smart-

phones en tablets (4 van de 11 scholen hebben uit het project 10 of meer tablets ontvangen)

 

Vandaag ben ik begonnen met de voorbereidingen van de tweede en de derde workshop. Ik heb al in een vroeg stadium een programma en handout gemaakt voor deze workshops want die moeten ook nog worden vertaald. Deze twee workshops gaan over het doen van experimenten. Die workshops worden gegeven in de laboratoria van het Secondary Resource Center. Over die centra heb ik al eens geschreven. De Asia Development Bank heeft 36 van die centra, verspreid over het land, gebouwd. Deze centra hebben twee laboratoria, één voor biologie en aardwetenschappen en één voor natuurkunde en scheikunde. In de provincie Ratanak Kiri is één Secondary Resource Center gebouwd en dat staat op het terrein van de highschool in Banlung. Vandaag heb ik daar gewerkt om te inventariseren wat er aan materialen is die wij in onze workshops kunnen gebruiken. We kunnen van hen materialen lenen, maar we moeten ook veel gaan kopen, daar maak ik nu een lijst voor.

 

Kampot, donderdag 19 april 2018

 

Ik zit nu in Kampot. Deze week is het CARE-kantoor gesloten want 15 april was het Khmer Nieuwjaar en dan zijn er een aantal publieke feestdagen. Een heerlijk weekje ontspannen na al het harde werken.

 

Vorige week was het CARE-kantoor in Phnom Penh ook al gesloten omdat er staftrainingen waren en heb ik thuis gewerkt. Ik heb ook anderhalve dag besteed aan inkopen van de laboratoriumuitrusting in Phnom Penh voor de volgende twee workshops. Ik ben dus weer naar de O’Russey groothandelsmarkt geweest voor de chemicaliën, naar de electriciteitswinkel waar ze echt van alles op het gebied van electriciteit hebben, naar een apotheek om pincetten, pH-papier en zo te kopen en naar wat hier wordt genoemd de ‘Ministry shop’. Deze shop is eigenlijk een deel van een NGO en heet officieel de ‘Japans-Cambodjaanse Vriendschaps’-winkel. Ze hebben allerlei materialen voor scholen die je elders in Cambodja niet kunt kopen, waaronder ook een hoop laboratorium-materialen.

 

Phnom Penh, dinsdag 1 mei 2018

 

De afgelopen week was ik weer in Banlung en het afgelopen weekend van vrijdag t/m zondag was Workshop nummer 2. De workshops zijn vooral rond het weekend om lesuitval tot een minimum te beperken.

 

De tweede workshop was alleen voor leraren biologie en aardwetenschappen. Over het verloop van de tweede workshop ben ik heel tevreden, zie het programma hieronder:

Day 1   Basic skills

7.30 Opening and warming up

8.00 Introduction: objectives and program

8.15 Session 1.1           Safety

9.15 Session 1.2           Basic techniques 1

10.15 – 10.30 Break

10.30 Session 1.3         Basic techniques 2

11.30 Lunch

14.00 Warming up

14.15 Session 1.4         Classroom management and equipment organization

15.15 – 15.30 Break

15.30 Session 1.5         Lesson Plan and finding Lesson Plans for the next days

17.00 Closure

Day 2   Experiments

7.30 Warming up, revise what we learned Day 1 and program of today

8.00 Session 2.1           The microscope; introduction and demonstration

9.00 Session 2.2           The microscope; making microscopic slides

10.00 – 10.15 Break

10.15 Session 2.3         Microscopic experiment

11.30 Lunch

14.00 Warming up

14.15 Session 2.4         Exchange experiences

15.15 -15.30 Break

15.30 Session 2.5         Preparing a lesson with experiment

17.00 Closure

16.15 Session 2.6         Giving a lesson; fellow teachers behave like students

17.00 Closure

Day 3   Experiments and post-test

7.30 Warming up, revise what we learned Day 1and Day 2 and program of today

8.00 Session 3.1           Preparing a lesson with experiment

9.00 Session 3.2           Giving a lesson; fellow teachers behave like students

10.00 – 10.15 Break

10.15 Session 3.3         Preparing a lesson with experiment

11.30 Lunch

14.00 Warming up

14.15 Session 3.4         Experiments not yet done

15.30 – 15.45 Break

15.45 Post-test

16.45 Evaluation          

17.00 Closure

 

Voor deze workshop heb ik ook een handleiding gemaakt voor het gebruik van de microscoop, inclusief het maken van preparaten (met advies van Huub Schoot). Voor de handleiding heb ik nog dankbaar gebruik gemaakt van de handleiding uit Mondul Kiri van Evelien Jansen. Alle 11 scholen hebben twee of drie zeer dure microscopen ontvangen van CARE die een donatie uit de VS daarvoor ontving. Alhoewel een korte uiteenzetting over de microscoop destijds was georganiseerd door de verkoper wist nagenoeg geen enkele leraar hoe de microscoop te gebruiken. Er zat wel een handleiding bij in het Engels, maar die kan niemand lezen. Mijn handleiding hebben we laten vertalen in het Khmer.

De tweede dag hebben we daarom besteed aan het gebruik van de microscoop en lessen waarin de microscoop kan worden gebruikt.

 

Workshop 2 voor leraren biologie en aardwetenschappen: Het gebruik van de microscoop

 en het testen van verschillende soorten gesteente

 

De eerste dag ging vooral over veiligheid, de basisuitrusting van een laboratorium (voor zover van belang voor deze scholen die niet echt een laboratorium hebben), basistechnieken als het aflezen van laboratoriummeetinstrumenten en het maken van oplossingen en andere eenvoudige handelingen, hoe je de organisatie van een klas moet aanpassen als je demonstraties of practika hands-on met leerlingen wilt doen en hoe je een Lessenplan maakt en gebruikt waarin een experiment is opgenomen.De derde dag werden allerlei lessen voorbereid en gegeven met in iedere les een experiment.

Voor alle experimenten die we tijdens deze dagen doen kopen we een laboratoriumuitrusting voor de scholen, zodat de leraren ook daadwerkelijk de experimenten in de klas kunnen doen. Mijn STEUN-ZWO fonds wordt hieraan besteed evenals een bijdrage van CARE.

 

Ik pendel dus steeds heen en weer tussen Phnom Penh en Banlung. De komende week werk ik in het CARE-kantoor in Phnom Penh en aan het eind van de week ga ik weer naar Banlung . De meeste voorbereiding voor Workshop 3 heb ik achter de rug, deze week doe ik nog wat hoogstnoodzakelijke inkopen hier in Phnom Penh voor de experimenten in deze workshop. Ik kan dan ook nog even naar prijzen kijken van aankopen voor de laboratorium uitrusting die 11 scholen straks gaan ontvangen. De lijst met alle aan te schaffen materialen wil ik dan zo gauw mogelijk afronden en bespreken met de Programma manager.

 

Phnom Penh, donderdag 17 mei 2018

 

Ik was het eerst niet van plan, maar ik ben tussendoor toch weer voor enkele dagen naar Phnom Penh gereisd. Anders zou ik bijna 5 weken achter elkaar in Ratanak Kiri verblijven en dat was me toch te lang.

Er zijn deze week ook weer een paar feestdagen waarop het kantoor is gesloten.  Vanmiddag en morgen werk ik weer op CARE-kantoor hier in Phnom Penh. Ik moet onder andere de schoolbezoeken gaan voorbereiden, want we gaan alle 11 scholen bezoeken, elk gedurende een hele dag.

 

Van 11 – 14 mei was derde en laatste workshop, die was voor leraren scheikunde en natuurkunde. De voorbereiding was onverwacht nog erg druk want de CARE-medewerker die mij assisteerde en de mondelinge vertalingen deed kon niet meer voor mij werken. Ik weet niet of het met zijn vertalingen te maken heeft; ik geloof dat er ook andere dingen spelen. Er moest dus een nieuwe vertaler worden aangetrokken en dat betekende dat ik sollictatiegesprekken moest voeren. Ook misten we nog een aantal noodzakelijke materialen voor de training en moesten de documenten voor de training nog worden gekopieerd. En het praktikumlokaal in orde brengen kost ook

Workshop 3 voor leraren scheikunde en natuurkunde: links het meten van de pH met verschillende indicatoren en rechts het maken van een electromagneet met een spijker een een omwikkelde

draad (spoel), het Youtube instructiefilmpje in het Khmer wordt daarbij gebruikt

 

bijna een dag. Maar goed allemaal gelukt, afgelopen vrijdag (11 mei) is de training gestart. Wel hard werken want de training loopt het weekeinde door en maandag ook nog. Dan heb ik 8 dagen op een rij gewerkt van de vroege morgen tot de late avond. De nieuwe vertaler heeft voorheen voor VSO gewerkt en het was een verademing want hij vertaalde goed; na één keer iets zeggen begreep hij het, terwijl ik met de vorige vertaler het soms drie keer moest herhalen en dan nog niet zeker wist of hij het goed vertaalde.

Links de deelnemers aan Workshop 2 (leraren biologie en aardwetenschappen) en rechts

aan Workshop 3 (leraren scheikunde en natuurkunde)

 

De workshop liep gesmeerd, het programma was de eerste dag hetzelfde als workshop 2 en verder was het eveneens gelijk alleen met andere experimenten. We hadden ook een dag meer omdat er voor scheikunde en natuurkunde veel meer experimenten zijn dan voor de andere vakken.

 

Banlung, woensdag 30 mei 2018

 

Ik heb inmddels de pre-test and post-test nagekeken. De testen hadden 30 vier-keuzevragen over de inhoud van de eerste workshop (elektriciteit, milieu en voedsel en voeding), over eenvoudige materialen in het laboratorium en eenvoudige lab-handelingen, over onderwijshulpmiddelen voor leraren, over leerstijlen, e.d.. Gemiddeld hadden de leraren 12 vragen van de 30 goed van de pre-test en ruim 14 van de 30 van de post-test, met een standaarddeviatie 3,8. Het bevestigt wel mijn vermoeden dat de kennis van een aantal leraren redelijk laag is, maar in ieder geval enigszins vooruit is gegaan.

 

Ook heb ik alle evaluaties verwerkt van de drie workshops. Ik ben over het algemeen zeer tevreden over de resultaten. Alhoewel de scores vaak hoog zijn voor alle drie de workshops, scoorden voor Workshop 1 twee vragen vrij laag, zie hieronder.

 

Question Agree

 

%

Dis-

agree

%

No

opinion

%

21. The trainers give clearly structured explanations 59 10 31
22. The trainers’ explanations are easy to understand 49 23 28

 

Zelf had ik ook het gevoel tijdens de workshop dat het niet altijd soepel verliep. Ik denk dat vooral de grote groep (zo’n 40 deelnemers) een rol speelde, maar ook de mondelinge vertalingen waren niet goed (dat hoorde ik van de project manager later) vooral ook van belang omdat de inhoud van de drie onderwerpen vrij complex was. Maar misschien was de keuze van de drie onderwerpen (elektriciteit, milieu, voedsel en voeding) ook te hoog gegrepen. Overigens vonden de deelnemers wel dat ze veel van deze onderwerpen hadden geleerd.

 

Gedurende deze en de komende weken bezoek ik alle 11 scholen en dat is een hele belevenis waarover in mijn volgende mailbrief meer!

 

Hans Langendam

hans.langendam@gmail.com

 

Voorlopig zal ik doorgaan met ondersteunen van de verbetering van het Scienceonderwijs in Cambodja, dus ik blijf je steun vragen! Voor de gegevens van de Stichting zie hieronder

Stichting STEUN-ZWO.

RSIN nummer: 854683033

ABN-AMRO : IBAN NL21ABNA0466593074

t.n.v. Stichting Steun Partners en Projecten van ZWO,

Kerkweg 20-C, 3214 VD Zuidland  Ovv Project Cambodja