Direct naar hoofdinhoud

Nr. 77 Palu en Midden/Sulawesi

Nazorg en wederopbouw in Palu-Donggala in volle gang

Na de spontane bijdrage van veel particulieren en diaconieën en kerken was snel geld bijeen gebracht om de kerk van Palu (de GPID – de Indonesische Protestantse Kerk te Donggala) in staat te stellen de wederopbouw in gang te zetten. Voor noodhulp kwam van alle kanten voldoende steun en de niet getroffen kerken en gemeenten zetten zich volop voor hun getroffen broeders en zusters in met gaarkeukens en levensmiddelen.

De synode richtte zich daarom vooral op de nazorg en de versterking van de getroffen kerkjes buiten Palu die buiten de camera’s bleven en daardoor ook niet op het netvlies van de lokale autoriteiten en (internationale en lokale) NGO’s. Ze richtten zich daarbij op het kerkelijk leven door gemeenschappelijke kerktuinen op te zetten. Stukken grond werden aangekocht, die gezamenlijk beplant worden. De opbrengst als diaconale tuinen in Nederland en als er iets over schiet kan het kerkje er mee onderhouden of opgeknapt worden. Een concept dat waardevol en effectief is gebleken. In totaal konden zo’n 15 gemeenten met zo’n 1000 mensen geholpen worden dankzij de donaties en een verdubbeling door een fonds.

illustratie
Zaailingen voor de gemeenschapstuin arriveren Jemaat PI BUKIT KARMEL Ruva Bakubakulu
Een deel van de gemeente in het eenvoudige houten kerkje
Ook huizen worden hersteld
Het wegherstel is nog steeds aan de gang om het bergdorp te bereiken

Wederopbouw in Palu en Midden-Sulawesi

Na de aardbeving en Tsunami in Palu en Midden Sulawesi op 28 september 2018 is er voor de noodhulp in Midden Sulawesi een mooi bedrag bijeengebracht.  Maar wie helpt bij de wederopbouw? Duizenden huizen zijn verwoest, tientallen kerken zijn ingestort. De verslagenheid was groot, maar langzamerhand ontwaken de overlevenden uit hun verdoving. Na “Pray for Palu” werd “Palu Bangkit”- “Palu staat op” of “Palu sta op!” – de leus. De mensen beginnen plannen te maken voor de wederopbouw. Maar hoe? De belangrijkste bouwmaterialen – cement, betonijzer, golfplaten e.d. – moeten vanaf Java of Sumatra worden aangevoerd. De prijzen daarvan rijzen de pan uit en geld is er nauwelijks. Want ondanks de economische ontwikkeling van de laatste jaren, hoort Sulawesi, zeker buiten de steden, nog steeds tot de achtergebleven gebieden van Indonesië. Voor de kerkelijke wederopbouw is onze steun dus hard nodig. Wij willen geld bijeenbrengen, om kerkelijke gemeenten in staat te stellen om bouwmaterialen te kopen voor de herbouw van hun kerk. De kerken in de zwaarst getroffen dorpen komen als eerste in aanmerking. Om te beginnen Jono’oge, het dorpje waar het Trainingscentrum/gemeenschapscentrum van de GPID (Protestantse Kerk in Donggala) stond.

Begin december komt Ds. Alexander Rondonuwu, de praeses van de Synode van de Protestantse Kerk in het district Donggala naar Nederland. Pas dan kunnen concrete afspraken gemaakt worden over de wijze waarop wij de kerken in dit gebied kunnen steunen bij de wederopbouw. Maar een ding is nu al wel duidelijk: er zal heel veel geld nodig zijn, in overleg met de kerken daar zullen prioriteiten moeten worden vastgesteld.

De indieners van dit project zijn Klazien en Pieter ter Veen die van 1981 – 1989 uitgezonden geweest zijn door de Gereformeerde en Hervormde Zending en gewoond en gewerkt hebben in Palu, Midden Sulawesi. Vorig jaar hebben zij na 27 jaar weer een bezoek gebracht aan de kerken aldaar en de banden weer aangehaald.