Direct naar hoofdinhoud

Algemene informatie fondsen

Fondsen zijn geldbedragen die door particulieren beschikbaar zijn gesteld voor een specifieke bestemming. Jaarlijks wordt hieruit een bedrag overgemaakt. Omdat de fondsen van de stichting een specifieke bestemming hebben kunnen geen aanvragen voor uitkeringen uit deze fondsen worden ingediend.

Het is in overleg wel mogelijk donaties aan bestaande fondsen te doen ter vergroting van het kapitaal of de uitkeringsreserve voor het bepaalde doel.

Tevens is het in overleg mogelijk een nieuw fonds op het terrein van Zending, (Wereld)diaconaat of Ontwikkelingssamenwerking via donaties in het leven te roepen, waarbij de uitvoering aan de stichting wordt over gelaten.

U kunt hierover contact opnemen met de stichting.